Logo, Symbol, Trademark, Plant, Texture

HR & Office Manager

Ho Chi Minh

R-961

HR & Office Manager

 • Ho Chi Minh
 • Full Time

At Klook, the World is #YoursToExplore - literally. The opportunities are yours for the taking, if you’re brave enough to embark on this journey with us. Our team of diverse Klookers are passionate about travel, collaborating tirelessly across time zones to bring people together through the best experiences. Collectively, we are fearless in our pursuit of success - learning fast and adapting faster to build the future of travel. Up for the challenge? Join us today!

We are looking for a bilingual, dynamic, organized self-starter to join our People & Culture team as a HR & Office Manager in our Ho Chi Minh City office. 

What you'll do :

HR Management

 • Manage employee life cycle activities from recruitment, onboarding to offboarding.

 • Partner with local leaders to foster a strong culture and high performance in the Vietnam office.

 • Localize Klook policies to be consistent with Vietnam labor law. Educate and socialize these policies across the office. 

 • Develop and execute employee engagement plans. 

 • Manage relationships and reporting with relevant government authorities. 

 • Resolve employee relations issues and grievances. 

Office Management

 • Maintain office efficiency by planning and implementing office systems, layouts, and equipment procurement.

 • Manage and maintain the Local Office and Expense Policy. 

 • Manage budget and petty cash for office expenses.

 • Organize local events and activities.

 • Facilitate legal documents handling, such as stamping and signing documents, and submitting the documents to relevant parties.

 • Review expense reports in accordance with guidelines. 

 • Facilitate business trip arrangements for employees

 • Maintain stationery, files and inventories. 

 • Manage special projects such as office renovation, including vendor and landlord liaison. 

 • Any other duties as required and assigned.

What you'll need:

 • Bachelor degree in Business Administration or Human Resource. 

 • At least 5 years of relevant experience.

 • Strong interpersonal skills and liaise effectively with both internal and external parties 

 • Strong planning and critical thinking skills

 • Excellent time management skills and able to work in a fast-paced environment.

 • Proficiency in business level English and Vietnamese

 • Positive, proactive attitude 

Quản lý Văn phòng và Nhân sự

Tại Klook, Thế giới là #TựDoKhámPhá -  theo đúng nghĩa đen. Nếu như bạn đủ dũng cảm để bắt đầu cuộc hành trình này với chúng tôi, thì đây chính là cơ hội để cho bạn nắm lấy. Những thành viên Klooker của chúng tôi là những con người đam mê du lịch, cộng tác không mệt mỏi giữa các múi giờ để đưa mọi người đến với nhau bằng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Trên hết, chúng tôi chưa hề e ngại những thử thách trong hành trình theo đuổi sự thành công, học hỏi nhanh và thích ứng nhanh hơn để xây dựng tương lai của du lịch. Bạn đã sẵn sàng cho thử thách mới? Vậy hãy tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!

Chúng tôi đang tìm kiếm một ứng viên năng động, song ngữ và có thể làm việc độc lập cho vị trí Quản lý Văn phòng và Nhân sự tại Thành phố Hồ Chí Minh để tham gia đội ngũ People & Culture của chúng tôi.

Bạn sẽ làm:

Quản lý nhân sự:

 • Quản lý quy trình nhân sự bao gồm tuyển dụng, từ nhận việc đến nghỉ việc. 

 • Phối hợp với quản lý của các bộ phận để thúc đẩy văn hoá doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả làm việc tại văn phòng Việt Nam.

 • Chuẩn hoá các chính sách của Klook cho phù hợp với Luật lao động Việt Nam. Phổ biến và áp dụng các chính sách này trong văn phòng.

 • Thực hiện và đẩy mạnh các kế hoạch gắn kết nhân viên.

 • Quản lý việc hợp tác cũng như các báo cáo cho các cơ quan nhà nước có liên quan. 

 • Giải quyết các vấn đề liên quan đến khiếu nại và quan hệ nhân viên. 

Quản lý văn phòng:

 • Duy trì hiệu quả của văn phòng bằng cách lập kế hoạch và triển khai các hệ thống, bố trí và mua sắm thiết bị cho văn phòng.

 • Quản lý và duy trì Chính sách Chi phí và Văn phòng.

 • Quản lý ngân sách và nguồn tiền mặt cho các chi phí văn phòng.

 • Tổ chức các hoạt động và sự kiện cho văn phòng HCM.

 • Thực hiện các hồ sơ pháp lý, như đóng dấu, ký hồ sơ và nộp hồ sơ/tài liệu cho các bên liên quan.

 • Kiểm tra và đảm bảo các báo cáo chi phí của nhân viên phù hợp với chính sách.

 • Tổ chức sắp xếp các chuyến công tác cho nhân viên.

 • Lưu trữ và bảo quản văn phòng phẩm, hồ sơ và vật dụng/tài sản.

 • Thực hiện các dự án đặc biệt như cải tạo văn phòng, bao gồm việc liên lạc với các nhà cung cấp và chủ nhà.

 • Các công việc khác được giao và theo yêu cầu.

Bạn cần phải có:

 • Cử nhân Quản trị Kinh Doanh hoặc Nhân sự.

 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

 • Có kỹ năng giao tiếp tốt và hiệu quả trong nội bộ và đối tác bên ngoài.

 • Có kỹ năng tư duy phản biện và lập kế hoạch tốt.

 • Có kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả và có thể làm việc trong môi trường có nhịp độ nhanh.

 • Thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt.

 • Thái độ tích cực, chủ động.

Klook does not accept unsolicited resumes from any temporary staffing agency, placement service or professional recruiter (“Agency”). Klook will not be responsible for, and will not pay, any fees, commissions or other payments related to such unsolicited resumes.

An Agency must obtain advance written approval from Klook’s Talent Acquisition Team to submit resumes, and then only in conjunction with a valid fully-executed agreement for service and in response to a specific job opening for which the Agency has been requested to submit resumes for. Klook will not be responsible for, and will not pay, any fees, commissions or other payments to any Agency that does not have such agreement in place or does not comply with the foregoing.

Apply Now

Sign in with LinkedIn
Autofill my information with LinkedIn
Alert me about jobs like this

Not You?

We have emailed you a code to verify your identity

Hold on, you're being redirected to the application form.

Related Jobs

Senior Marketing Manager (Partnership) R-953 Hong Kong SAR Hong Kong SAR Marketing At Klook, the World is #YoursToExplore - literally. The opportunities are yours for the taking, if you’re brave enough to embark on this journey with us. Our team of diverse Klookers are passionate about travel, collaborating tirelessly across tim...
Marketing Associate (Affiliate & Partnership) R-960 Hong Kong SAR Hong Kong SAR Marketing At Klook, the World is #YoursToExplore - literally. The opportunities are yours for the taking, if you’re brave enough to embark on this journey with us. Our team of diverse Klookers are passionate about travel, collaborating tirelessly across tim...
Marketing Manager - Partnerships, Malaysia R-957 Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia Kuala Lumpur Marketing At Klook, the World is #YoursToExplore - literally. The opportunities are yours for the taking, if you’re brave enough to embark on this journey with us. Our team of diverse Klookers are passionate about travel, collaborating tirelessly across tim...
Senior Manager, Business Development - Experiences R-938 Ho Chi Minh Ho Chi Minh Sales & Business Development At Klook, the World is #YoursToExplore - literally. The opportunities are yours for the taking, if you’re brave enough to embark on this journey with us. Our team of diverse Klookers are passionate about travel, collaborating tirelessly across tim...
Business Development - Contractor R-956 Manila Philippines Manila Sales & Business Development At Klook, the World is #YoursToExplore - literally. The opportunities are yours for the taking, if you’re brave enough to embark on this journey with us. Our team of diverse Klookers are passionate about travel, collaborating tirelessly across tim...
Business Development Director R-954 Seoul Seoul Sales & Business Development At Klook, the World is #YoursToExplore - literally. The opportunities are yours for the taking, if you’re brave enough to embark on this journey with us. Our team of diverse Klookers are passionate about travel, collaborating tirelessly across tim...

Apply Now

Sign in with LinkedIn
Autofill my information with LinkedIn
Alert me about jobs like this

Not You?

We have emailed you a code to verify your identity

Hold on, you're being redirected to the application form.